top of page

Ervaringen

Koter Koots te Scherpenzeel met kindercoaching, reflex integratie en remedial teaching.

We hebben het traject als heel fijn ervaren. Mooi om op een andere manier met Niek bezig te zijn, de oefeningen bij hem te doen en de veranderingen mee te maken. Al was het zeker niet altijd even makkelijk, hij genoot zichtbaar van het doen van de oefeningen.
Supergaaf om te zien dat de resultaten op school zo verbeterde!

Ook was het fijn dat Niek de klik met jou heeft en dat hij zich eindelijk volledig door iemand begrepen voelt!!! 

Moeder van Niek, 8 jaar

Renswoude

Elise is veel rustiger en meer ontspannen. Ze functioneert ook beter en hoger op school (van advies TL naar Havo gegaan). 

Ze is enorm gegroeid qua zelfvertrouwen en manier van in het leven staan.

Ik vind het mooi dat zoiets simpels als bewegingen, zoveel teweeg kan brengen. Ik hoop dan ook dat je nog veel kinderen mag gaan helpen.

Moeder van Elise, 12 jaar

Veenendaal

Ik denk dat Bas enorm gegroeid is in de tijd dat we bij je zijn gekomen. Hij is gegroeid in zijn zelfvertrouwen, rustiger geworden in heel veel dingen, kan zich beter “beheersen” als hij zenuwachtig is en is daardoor ook minder “schrikachtig”. Deze punten hebben niet direct te maken met onze doel om Bas zijn concentratie te verbeteren, maar als je kijkt naar de resultaten welke op school zijn bereikt! Met AVI-lezen loopt hij nu een half jaar voor, terwijl hij eerst een half jaar achter liep. Spelling is zeer constant. Rekenen en taal zijn constant gebleven. De andere vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis en natuur gaan goed. Dit alles maakt dat wij erg trots op Bas mogen zijn!

Moeder van Bas, 9 jaar

Leusden

Olivier kwam bij Marleen, omdat hij erg onrustig was en moeilijk stil kon zitten.
Na ongeveer vijf sessies en een kerstvakantie zagen we een groot verschil in Olivier zijn gedrag. Hij werd een stuk rustiger en relaxter. We zijn daarna nog wel een aantal keer bij Marleen geweest om het te verstevigen. Tuurlijk is Olivier nog wel eens druk, dit hoort ook bij zijn karakter. Maar het is niet meer zo dat we er 'last' van hebben. 
De oefeningen doen was moeizaam. Olivier gunde zichzelf die tijd niet. 
Ik kan dit traject zeker andere ouders aanraden. Het is alleen wel belangrijk dat je er als ouder echt achterstaat, want anders kan het strijdt opleveren. 
Ik ben blij dat we naar Marleen gegaan zijn. Het heeft aan onze verwachting voldaan.

Moeder van Olivier, 9 jaar

Renswoude

Wij kwamen bij Koter Koots, aangezien Leonie moeite had met rennen. Wij vonden het verhaal van de reflexen eerst wel vaag. Leonie vond de oefeningen in het begin fijn om te doen. Dit maakte dat het oefenen thuis geen straf was. Toen het rennen eenmaal verbeterd was, ging het oefenen thuis moeizamer. Maar dit kwam ook, aangezien we ons doel al bereikt hadden. 

Moeder van Leonie, 8 jaar

Scherpenzeel

Bart bepaalde heel erg de sfeer in huis. Hij was regelmatig erg boos, waardoor er een negatieve sfeer heersten. Daarnaast konden wij moeilijk tot hem doordringen wanneer hij boos was.
Bart is door de reflexen te integreren ee
n stuk rustiger geworden, hij is minder vaak boos. Daarnaast is hij aanhankelijker geworden en dit maakt dat er minder strijd is tussen Bart en ons!
Wij vonden het oefenen soms wel veel, maar hebben het er absoluut voor over gehad.
Daarnaast had Bart een klik met Marleen en dit maakte dat hij graag naar Marleen toe ging. 

Moeder van Bart, 6 jaar

Scherpenzeel

Wij zijn erg blij dat we bij Koter Koots geweest zijn. Niels had een grote achterstand met lezen. Er zat veel stress op het lezen. Marleen is met reflex integratie en met visuele training bezig geweest en niet eens met het lezen zelf. Door het traject bij Marleen is de stress op het lezen sterk verminderd. Daarnaast is hij heel erg vooruitgegaan en loopt hij zijn achterstand steeds verder in. Wij raden Marleen zeker aan!

Moeder van Niels, 9 jaar

Leusden

Please reload

bottom of page