top of page
Koter Koots te Scherpenzeel met kindercoaching, reflex integratie en remedial teaching.

Wat houdt kindercoaching in?

 

In de huidige maatschappij lopen steeds meer kinderen thuis of op school vast. Dit resulteert vaak in gedrag waar de omgeving geen raad mee weet. Dit kan om zowel sociale, emotionele als leerproblemen gaan.

Tijdens het intakegesprek wordt er bekeken wat de hulpvraag is en of de primaire reflexen voldoende geïntegreerd zijn. Als het blijkt dat een reflex nog actief is, wordt deze eerst behandeld. Zijn de primaire reflexen voldoende geïntegreerd, dan wordt het kind begeleid om zo goed mogelijk om te gaan met het probleem.

 

Dit zijn onderwerpen van hulpvragen:

- Overgevoeligheid

- Eenzaamheid

- Pesten

- Onrust

- Onder- of overbeweeglijkheid

- Overbelasting

- Druk

- Agressie

- Slaapproblemen

- Frustraties

- Allergieën

- Angsten (bijvoorbeeld faalangst)

- Aan autisme aanverwante problemen

- Aanhoudende buik- en hoofdpijn of moeheid

- Boosheid

- Gedragsproblemen

- Verdriet

 

De kindercoachsessies worden in principe samen met ouders gedaan. Alleen wanneer een kind aangeeft die liever niet te hebben, kan het zijn dat de kindercoachsessie alleen met het kind gedaan wordt.

 

Als u vragen heeft neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op. Dit kan zowel telefonisch als via de mail.  

 

Kindercoaching bij Koter Koots.
bottom of page