top of page
Koter Koots te Scherpenzeel met kindercoaching, reflex integratie en remedial teaching.
Koter Koots, Kindercoach, Scherpenzeel, MNRI, reflexintegratie, visuele screening, reflex integratie, cnls, jamara rekenen, woordbeeldtrainer, leesmatrix, dominantiematrix, ruimtelijke zicht en inzicht, schrijfmotorische therapie, master SEN

Hoe wordt er gewerkt aan leesproblematiek?

De Leesmatrix is een gestructureerde leesmethode om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren lezen, ontwikkeld door Will Missot van Centrum voor Nieuwe Leerstrategiën.

De opzet van de Leesmatrix is breed, omdat in onze visie de oorzaken van leesproblemen vrijwel altijd terug te voeren zijn tot:

-Neuro-motorische ontwikkelingsblokkades,
-Rijping van het kind (ontwikkelingsfasen),
-Visuele informatieverwerking,
-Auditieve informatieverwerking, 
-Ruimtelijke ontwikkeling,
-Automatiseringsproblemen.

Leesvaardigheden zijn geworteld in en worden bepaald door de neuromotorische ontwikkeling van het kind. Soms speelt in dat ontwikkelingsproces onrijpheid het kind parten, maar veel vaker vormen neuromotorische blokkades de oorzaak van de leesproblemen. De ontwikkeling van het kind wordt dan belemmerd. De handrem staat er als het ware op. Het kind kan zijn capaciteiten niet aanspreken en loopt een ontwikkelingsachterstand op die kan leiden tot o.a. leesproblemen.

Lezen zowel als schrijven is een ruimtelijke activiteit, toegepast op een talig klankstelsel. Leren lezen doet een beroep op een complex verbandenstelsel dat in hoge mate bepaald wordt door de neuro-motorische en mentale ontwikkeling van het kind. Ook de visuele en auditieve vaardigheden, het automatiseringsvermogen en de ruimtelijke ontwikkeling spelen een belangrijke rol.
Vanuit die redenering, die volkomen wetenschappelijk wordt ondersteund, is de Leesmatrix tot stand gekomen. 

Bij blokkadevorming ontstaan er problemen op o.a. de volgende gebieden:
-Visueel-ruimtelijke informatieverwerking
-Auditieve informatieverwerking
-Automatiseringsvaardigheden

Door de oorzaken van de blokkadevorming te onderzoeken en middels oefeningen te laten verdwijnen nemen de voorwaarden om tot lezen te kunnen komen toe. Op dat moment kan via de methodische opzet van de Leesmatrix een inhaalslag gemaakt worden met betrekking tot het technisch lezen. Tempo zowel als begrip zullen verbeteren.

bottom of page