top of page
Koter Koots te Scherpenzeel met kindercoaching, reflex integratie en remedial teaching.

Wat is MNRI reflex integratie?

MNRI staat voor Masgutova Neurosensomotorische Reflex Integratie®.

De Masgutova Methode® bestaat uit een reeks programma's, gericht op het herstel en de rijping van het centrale zenuwstelsel (hersenen, ruggemerg, zenuwen).

Daar waar primaire reflexen nog onvoldoende in het centrale zenuwstelsel zijn geïntegreerd, blijven signalen uit de hersenstam ervoor zorgen dat het lichaam nog steeds op reflexmatige manier moet reageren.

Het stimuleren én integreren van reflexpatronen zorgt voor een ontwaken van het natuurlijke zelfregulerende vermogen van het lichaam om een volgende stap in de ontwikkeling te kunnen zetten.

Dit heeft direct effect op houding, motoriek, gedrag en leerprestaties.

Het Svetlana Masgutova Educational Institute® wil kinderen en volwassenen betrouwbare kennis en veilige technieken bieden om via het zelfregulerende vermogen te komen tot een zo optimaal mogelijke ontwikkeling. 

Voor meer informatie over reflexen zie kopje 'Reflex integratie'.

Gevolgde modules:

- Dynamic and Postural Reflex Pattern Integration (de 24 belangrijkste primaire reflexen),

- Tactile integration (gevoeligheid of ongevoeligheid bij aanraking)

Als het nog niet helemaal duidelijk is voor u, neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op. Dit kan zowel telefonisch als via de mail.

 

Bron: Dr. Leah Light, Svetlana Masgutova Educational Institute®

Zie ook: http://www.masgutovamethode.nl/

bottom of page