top of page
Koter Koots te Scherpenzeel met kindercoaching, reflex integratie en remedial teaching.
Koter Koots, Kindercoach, Scherpenzeel, MNRI, reflexintegratie, visuele screening, reflex integratie, cnls, jamara rekenen, woordbeeldtrainer, leesmatrix, dominantiematrix, ruimtelijke zicht en inzicht, schrijfmotorische therapie, master SEN

Hoe wordt er gewerkt aan de spellingsproblematiek?

 

WoordBeeldtrainer is er om kinderen met spellingsproblemen te helpen. De methode werkt waar de standaardaanpak faalt. Het is gechikt voor elk ind dat niet kan leren spellen met gebruikmaking van de standaard aanpak via spellingsregels. 

De grootte van de spellingsachterstand maakt niets uit, evenmin als de leeftijd.

WoordBeeldTrainer is een programma dat woordbeeld (visueel) en klankbeeld (auditief) in een neuroliguistische programmeersetting aan elkaar koppelt, waarbij het woord verankerd wordt in het geheugen. Met een speciaal testprogramma wordt er bepaald wat de auditieve en visuele verwerkingstijd van uw kind is. Daar wordt het programma op aangepast, zodat uw kind goed kan leren spellen via woordbeelden. Met WoordBeeldTrainer wordt de juiste koppeling tussen beeld en geluid afgedwongen, op een geheel nieuwe manier.

 

Werkwijze

De basistraining bestaat uit 6 tot 8 begeleidingssessies die, met tussenpozen van enkele weken, worden ingepland.

  1. Tijdens de eerste sessie  bepaal ik het instapniveau door middel van een aantal testjes, ik maak een foutenanalyse, bepaal de visuele en auditieve verwerkingssnelheid en stel de leerstijl van uw kind vast. Hierop wordt het programma vastgesteld.

  2. Het alfabet wordt ingeoefend en daarna kan begonnen worden met oefenen. Ik leg u en uw kind uit hoe het programma werkt en we gaan samen oefenen.

  3. Thuis wordt er vervolgens gewerkt met de particuliere pc versie van WoordBeeldTrainer. (deze kan met korting aangeschaft worden)

  4. Tijdens de sessies die volgen werken we aan de spellingproblemen en neem ik regelmatig controledictees af om de vorderingen in kaart te brengen en de leerstof af te blijven stemmen.

  5. In de laatste sessie (na ongeveer 4 maanden) neem ik het PI-dictee af en wordt de score vergeleken met die van het instapniveau om zo de vorderingen duidelijk te maken.

WoordBeeldTrainer is prima te combineren met de methode Ik leer anders.

Bron: Centrum voor Nieuwe LeerStrategieën.

Zie ook: http://www.CNLS.nl

bottom of page