top of page

Wat houdt visuele screening in?

 

Als je ergens naar kijkt moeten beide ogen naar hetzelfde punt kijken. Wanneer dit niet goed gebeurt, fixeer je (kijken) disparaat (niet goed). De hersenen kunnen de beelden van de beide ogen niet tot één enkel beeld samenvoegen waardoor het zien onduidelijk wordt. Dit kan wazig zicht of onrustig gedrag veroorzaken.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaande afbeelding laat zien wat er gebeurt bij Fixatie Disparatie (FD). Het linkeroog (geel) en het rechteroog (blauw) vormen in de ideale situatie (rood). Als de ogen niet goed samenwerken, ontstaat een situatie als in de onderste afbeelding: in het midden is het ‘scherp’, maar de randen zijn wazig of bewegen zelfs. Dit is wat er dan tijdens het lezen van een tekst kan gebeuren (zonder dat de persoon dit beseft):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is zeer aannemelijk om te veronderstellen dat iemand met FD tijdens een dyslexieonderzoek vaak als dyslectisch zal worden beschouwd.
 

Onjuiste samenwerking van de ogen kan worden gesignaleerd bij iemand met de volgende kenmerken:
- Vermoeidheidsverschijnselen na inspanning
- Hoofdpijn met name boven de wenkbrauwen
- Branderige ogen
- Nekklachten
- Droge ogen
- Lusteloosheid
- Balans en evenwicht is verstoord
- Oog-handcoördinatie klopt niet
- Tijdens balsport kan men niet goed timen en/of inschatten op welke plek in de ruimte een bal aankomt
- Slordig handschrift
- Vinger gebruiken tijdens het lezen
- Bij het hardop lezen klink het hakkelig
- Slecht begrijpend lezen (hoe langer de zinslengte hoe moeilijker)
- Op een blanco vel schrijft men niet horizontaal
- De spaties tussen de geschreven woorden zijn onregelmatig
- Het kijken naar een beeldscherm gaat hoofdpijn opleveren
- Zeer beperkt ruimtelijk inzicht van getekende drie dimensionale lichamen op een plat vlak
- Hoofd niet rechthouden tijdens de studie.

 

 

 

 

 

  

Het is niet moeilijk om je voor te stellen dat dit een grote impact heeft op het dagelijks leven, zowel op school en in werksituaties als in de vrije tijd. Veel vaker dan wordt gedacht vinden leerproblemen hun oorsprong in slechte oogsamenwerking!

 

Als u vragen heeft neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op. Dit kan zowel telefonisch als via de mail. 

 

 

 

Bron: Centrum voor Nieuwe LeerStrategieën.

Zie ook: http://www.CNLS.nl

Visuele screening bij Koter Koots in Scherpenzeel.
Visuele training bij Koter Koots in Scherpenzeel
CNLS Visuele screener & trainer
Visuele screening en visuele training bij Koter Koots in Scherpenzeel
bottom of page