top of page

Werkwijze

Koter Koots te Scherpenzeel met kindercoaching, reflex integratie en remedial teaching.

Wat is de werkwijze van Koter Koots?

 

U heeft de stap gezet om meer informatie in te winnen over Koter Koots, maar voordat u uw kind aanmeldt wilt u natuurlijk eerst weten hoe ik ongeveer te werk ga.
Helemaal goed. Hieronder leest u mijn werkwijze wanneer u uw kind aanmeldt.

Reflex integratie

Nadat u via de mail of telefonisch contact met mij gezocht hebt, krijgt u via de mail een intakeformulier toegestuurd.
In dit formulier geeft u wat algemene informatie over de ontwikkeling van uw kind en het probleem dat speelt. Dit formulier moet een week voor de screening teruggemaild worden naar het e-mailadres: info@koterkoots.nl. Uiteraard mag u er ook voor kiezen om het formulier via de post te verzenden.

Aan de hand van de intakelijst stel ik een persoonlijke screening samen. De screening duurt maximaal 1 uur en zal bestaan uit het maken van verschillende bewegingen en houdingen. Dit is over het algemeen niet belastend voor een kind. 

Na de screening krijgt u een mail met de uitkomst van de screening en hoe een eventueel vervolgtraject eruit zal zien. De screening is namelijk geheel vrijblijvend.

De vervolgtrajecten zien er bij ieder kind anders uit, vanwege het feit dat ik kijk naar wat het kind en zijn lichaam nodig heeft. Het is van tevoren erg lastig om precies aan te geven hoe lang een traject zal duren, maar meestal geef ik wel een indicatie.

Mocht u met uw kind het traject aan willen gaan, dan komt uw kind iedere drie à vier weken. 

De sessies duren één uur, waarbij we 45 minuten aan het werk zijn (behandelen/oefenen) en waarbij 15 minuten zijn ingelast voor bespreking en het uitleggen van de oefeningen voor thuis. Ouders zijn aanwezig tijdens de sessies.

Na iedere sessie krijgt u oefeningen mee die uw kind samen met u thuis moet doen. Dit om zo goed mogelijk resultaat te halen. Hoe trouwer u oefent hoe eerder er resultaat zal zijn. Deze oefeningen duren maximaal 15 minuten per dag.

Gedurende het traject zal er regelmatig weer een korte screening plaatsvinden om te kijken waar we nu staan en om de sessies aan te passen aan de ontwikkeling van het kind.

Onderwijsondersteuning

Nadat u via de mail of telefonisch contact met mij gezocht hebt, krijgt u via de mail een intakeformulier toegestuurd. 
In dit formulier geeft u wat algemene informatie over uw kind en het probleem dat speelt. Dit formulier moet een week voor het intakegesprek teruggemaild worden naar het e-mailadres: info@koterkoots.nl. Uiteraard mag u er ook voor kiezen om het formulier via de post te verzenden.

 

Tijdens het intakegesprek bespreken wij, ouders en ik, het ingevulde intakeformulier en maken wij de hulpvraag zo concreet mogelijk. Daarnaast leg ik uit hoe ik werk en kunt u uiteraard vragen stellen als bepaalde aspecten nog niet duidelijk zijn. Een intakegesprek duurt ongeveer één uur. Mocht ik naar aanleiding van het intakeformulier toch graag eerst een screening op reflexen wil afnemen, dan geef ik dat uiteraard aan. Het intakegesprek is vrijblijvend, dus u bent niet verplicht om daarna een traject te starten.

Mocht u een goed gevoel hebben bij het intakegesprek en er is geen screening op reflexen nodig, dan vindt er eerst een kennismakingsmoment plaats met het kind. Dit zal een half uurtje duren en is puur om elkaar te leren kennen door middel van een kort spelletje. 

Daarna zal het onderwijsondersteuningstraject (Remedial Teaching) starten. Remedial Teaching wordt gegeven door middel van bewegend leren, spelend leren en actief leren. 

​De frequentie bij Remedial Teaching hangt af van het plan en zal in overleg tijdens het intakegesprek bepaald worden


Het kan ook voorkomen dat een sessie uit twee delen gaat bestaan. Het eerste half uur reflex integratie en het tweede half uur Remedial Teaching. 

Tevens kan Remedial Teaching eventueel ook op school plaatsvinden.

 

Is het nog niet helemaal duidelijk voor u, neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op. Dit kan zowel telefonisch als via de mail.

bottom of page