top of page
Reken remedial teaching door middel van Jamara rekenen bij Koter Koots in Scherpenzeel
Koter Koots te Scherpenzeel met kindercoaching, reflex integratie en remedial teaching.

Heeft uw kind moeite met rekenen of is er dyscalculie vastgesteld?

 

Dan kan JaMaRa rekenen uw kind helpen om de vaardigheden van het rekenen te leren. 

 

JaMaRa is een rekentraining om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen. Kinderen die op school vastlopen met rekenen en waar school soms de hoop al heeft opgegeven, leren het toch nog via Jamara rekentraining.

 

Om te kunnen rekenen moet je de volgende onderdelen onder de knie hebben:

 • Hoeveelheid- en getalbegrip

 • Getalstructuur

 • Automatiseringsvaardigheden

 

Het zijn dan ook die onderdelen die als eerste aangepakt worden bij JaMaRa!

 

Uitgangspunten JaMaRa rekentraining

Bij JaMaRa wordt er uitgegaan van de volgende punten:

 • 1 eenduidige strategie

 • Zo concreet mogelijk en dicht bij het kind

 • Zo min mogelijk handelingen hoeven te verrichten

 • Hoeveelheidbegrip en getalbegrip aanbrengen

 • Op de juiste wijze leren automatiseren

 

Werkwijze

De eerste sessie zal een “onderzoekssessie” zijn.  We gaan dan naar het volgende kijken:

 • Vaststellen hoeveelheidsbegrip, inzicht in de getalstructuur en automatiseringstechniek.

 • Instaptoets om rekenautomatiseringsniveau te bepalen

 • Bespreken uitkomsten

 • Bespreken doelen

 

In de sessies die volgen ga ik met uw kind aan de slag en bekijk ik of uw kind toe is aan de volgende fase.

 

Thuis wordt er ook iets verwacht.

Per dag moet er 1 tot 2 maal geoefend worden. Dit duurt tussen de 5 en 10 minuten per keer.

Daarnaast kan er het Jamara-computerprogramma (Windows) aangeschaft worden.

Hierbij vindt u de brochure over JaMaRa rekenen

 

Bron: Centrum voor Nieuwe LeerStrategieën.

Zie ook: http://www.CNLS.nl

Jamara rekenen bij Koter Koots in Scherpenzeel.
bottom of page